תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

הצעת חוק בנושא שינויי מבנה

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז–2017 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק)
בגדרהּ של ההצעה מוצע לקבוע מספר תיקונים בהוראות חלק ה'2 לפקודה (המסדירות את התנאים שבהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות והעברת נכסים לחברה תמורת מניות בה לא יחויבו במס) שמטרתם להגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלוֹת המס ובכלל זאת מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים.
זאת, בדגש לגבי חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית.