מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

הוראת פרשנות בנושא סיוּוגן לצורכי מס של קבוצות הכדורגל בליגת העל

במבזק מיום 10.10.2013 דיווחנו אודות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מכבי ת"א כדורגל בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב לשנות את סיוּוגה לצורכי מע"מ מעוסק למלכ"ר.
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת ד' קרת-מאיר) דחה את הערעור (ע"מ (ת"א) 1126/06).
בית-המשפט יישם את המבחנים השונים שנקבעו לעניין זה בפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עמותת בשערייך ירושלים – דהיינו, מבחן המטרה וכוונת הרווח, מבחן חלוקת הרווחים, מבחן המקורות לגירעון התפעולי, מבחן מהות הפעילות, מבחן הרישום המוצדק והנפרד ושאלת הפגיעה בהכנסות האוצר – וקבע, כי בדין סוּוגה המערערת כמלכ"ר.
בית-המשפט העליון דחה את הערעור על פסק-הדין (קישור לפסה"ד).
נקבע, כי הגם שלא כל קבוצות הכדורגל זהוֹת, כולן מסוּוגות כמלכ"ר לעניין מע"מ, וממילא אין מקום, גם בגדרי השכל הישר, לסיווג שונה דווקא למערערת.
בית-המשפט העליון הוסיף וקבע, כי העובדה שוועדה ברשות המסים דנה בנושא סיוּוגן המיסויי של קבוצות ספורט ושהמלצותיה עשויות להיות רלבנטיות במבט צופה פני עתיד – אינה מונעת הכרעה בפסק-הדין הנ"ל.
לבסוף, קבע בית-המשפט העליון, כי אין זה ראוי שפסיקה רלבנטית בנושאי קבוצות ספורט (ספציפית, מדובר בפסק-דין ובו הסכם לעניין קבוצת הכדורגל של הפועל תל-אביב, שכנראה הותיר אותה כמלכ"ר אך נתן לה הטבות גביה) – לא הוצגה למערערת, ועל בא-כח המדינה להידרש לכך ולסייע בקבלת פסק-הדין; וכי בידי המערערת לפְנות לרשות המסים לעניינים ספציפיים שבתוך סיוּוגה כמלכ"ר.
 
בהמשך לאמור, דיווחנו במבזק מיום 5.7.2015 אודות הודעת רשויות המס (קישור להודעה) כי וועדה הרשות לבחינת הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל הגישה את מסקנותיה, לפיהן קבוצות הכדורגל בכל הליגות תסוּוגנה, ככלל, בכל מערכי המס ברשות כמלכ"ר, אם כי במקרים חריגים ניתן יהיה לסוַוג את חלק מהקבוצות בליגת העל כעוסק מורשה. זאת, בכפוף למספר תנאים.
עוד צוין בהודעה, כי לאחַר בחינת התייחסות הלשכות המקצועיות לטיוטת הוראת הפרשנות בנושא, תפורסם ההוראה, ועם פרסומה תוכלנה הקבוצות בליגת העל לפְנות למחלקה המקצועית בבקשה לבחון את סיוּוגן.
 
ואכן, הבוקר פרסמו רשויות המס את הוראת פרשנות מס' 1/2017 בנושא הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל בישראל (קישור להוראה)
בגדרה של ההוראה צוין, כי הקבוצות תסוּוגנה, ככלל, כמלכ"ר הן לעניין חוק מע"מ והן לעניין פקודת מס הכנסה.
עם זאת, בהוראה מצוינים הקריטריונים לבחינת הסיווג כאמור שעשויים להביא לסיווג כ"עוסק" לצורכי מע"מ ולמיסוי הנגזר מכך לצורכי מס הכנסה (קרי: ככל גוף עסקי אחר).