מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

שכ"ט לעוה"ד של הקבלן – האם חייב במס רכישה?

כידוע, כאשר אדם מתקשר עם קבלן בעסקה לרכישת דירה, מתחייב הרוכש לשאת בתשלום שכר-טרחת עורכי-דינו של הקבלן בגין רישום זכויות הרוכש בדירה.
האם לצורך חישוב "שווי המכירה" ולעניין מס הרכישה, יש לראוֹת בתשלום האמור כחלק מהתמורה המשולמת עבוּר הדירה, או שמא אין לגְבות מס רכישה בגין תשלום זה מאחַר שאין לראותו כחלק אינטגרלי מהתמורה שמשלם הרוכש עבוּר הדירה?
שאלה זו נדוֹנה במסגרת שתי תביעות שהגישו סלים שלמה עג'מי ובני-הזוג עופר וסמדר בט לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ולבית-המשפט המחוזי בחיפה (הדיון בתביעה זו הועבר לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד), וזאת לצד בקשה לאישורן כתובענות ייצוגיות.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את התביעות ואת הבקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות (קישור לפסק-הדין).