מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

החלטות מיסוי חדשות במע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 9158/16 (קישור להחלטה) שעניינה באי-חבות במס שכר בגין עובדים של רשות מקומית (מלכ"ר) המושאלים לתאגיד מים וביוב (עוסק);
  • החלטת מיסוי 5823/16 (קישור להחלטה) שעניינה באישור רשימון ייבוא כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ.