עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

שינויים במס הכנסה שלילי

פורסם החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס' 8), התשע"ו–2016 ("התיקון"(קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון בוצעו מספר שינויים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח–2007 (קישור לחוק) – המַקנה זכאות לקבלת מענק לעובדים ולעצמאים שהכנסתם השנתית נמוכה* – ובכללם הגדלת טווח ההכנסה המַקנה זכאות למענק במקרה של עובד שהוא הורה יחיד, הוספת תגמולי מילואים להכנסות שניתן לקבל בעדן מענק, הארכת פרק הזמן להגשת תביעה למענק ועוד. 
* למַעבר לחוזר המקצועי מחודש ספטמבר 2008 בנושא מס הכנסה שלילי, לחצו כאן.