מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

החלטות מיסוי חדשות

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 4131/16 (קישור להחלטה) שעניינה בהשלכות מע"מ הגלומות באיסוף מיכלי משקה לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט–1999 בידי חברה העוסקת בייבוא ושיווק משקאות;
  • החלטת מיסוי 4986/16 (קישור להחלטה) שעניינה בחבות במע"מ בגין מכירת דלקים באזור אילת באמצעות כרטיסי תדלוק.