עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הקטנת שיעור מס החברות

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו–2016 (קישור לתיקון) ("התיקון").
 
בגדרו של התיקון הוקטן שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה מ-26.5% ל-25%, וזאת הָחֵל מיום 1.1.2016.
 
עוד כולל התיקון תיקונים משלימים להוראות סעיפים 126(ג)–(ו) לפקודה כמו להוראה המתייחסת לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית (והקבועה בסעיף 67ו(ב)(2) לפקודה).