מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

דו"ח תקופתי למע"מ ידוּוח על-ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט באופן מקוּון בלבד

פורסמו תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו–2015 (קישור לתקנות).
 
בגדרן של התקנות נקבע, כי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט יחויבו, הָחֵל ביום 1.1.2016, להגיש את הדו"ח התקופתי באופן מקוּון בלבד, ולא תתאפשר הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות שוברים כבעבר.
 
במסגרת התקנות נקבעו, בין היתר, הוראות המסדירות את האפשרות להגיש דו"ח מקוּון גם לעוסקים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מפורט, ככל שהם מעוניינים בכך.