מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

מע"מ במכירת פירות וירקות

מחלקת מע"מ (בראשות רו"ח (משפטן) ג' גרינברג) שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים פרסמה הוראת פרשנות חדשה שעניינה בחבות במע"מ במכירת פירות וירקות (קישור להוראה).
 
בגדרהּ של ההוראה מובא ניתוח של הוראות סעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ ותקנה 8 לתקנות הקובעות חבות בשיעור אפס על מכירת פירות וירקות והתנאים המצטברים לחבות בשיעור אפס כאמור כמו גם ניתוח הסוגיות המשיקות הבאות: מכירת "דמן" (מכירת יבול עתידי), ייבוא פירות וירקות, מכירה באריזות, החבות בגין שירות משלוחים (של פירות וירקות) ומענקים בידי מי שעסקו מכירת פירות וירקות.