מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הוקטן מ-18% ל-17%

במבזק מיום 11.9.2015 דיווחנו אודות פרסום צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה2015 ("הצו") (קישור לצו), בגדרו של הצו הוקטן שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1.10.2015.
 
כהשלמה לצו, אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ו2015 (טרם פורסם), לפיו שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים יוקטן מ-18% ל-17%, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.10.2015.
הצו יחול בשנת-המס 2015 לגבי השכר המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015 ואילך ולגבי החֵלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.
 
יצוין, כי שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים לא שוּנה ונותר 7.5%.