מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

פורסמה הוראה מקצועית בנושא הפחתת שיעור המע"מ ל-17%

במבזק מיום 11.9.2015 דיווחנו אודות פרסום צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה2015 ("הצו") (קישור לצו), בגדרו של הצו הוקטן שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1.10.2015.*
* בשלב זה, מס השכר ומס הרווח נותרו בשיעורם הנוכחי.
 
בעקבות פרסום הצו, פרסמה היום מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המסים (ועל כך יש לברך) הוראת פרשנות בנושא זה (קישור להוראה), ובה הנחיות כלליות לחיוב במע"מ בהתייחס לסוגים שונים של עסקות (ובכללן מכר טובין, מכר מקרקעין, מתן שירות, מכירת מנוי וייבוא טובין), הוצאת חשבוניות בגין עסקות שנעשו, הוצאת הודעת זיכוי ואופן הדיווח.
בנוסף, כוללת ההוראה נספח ובו תשובות לשאלות נפוצות.