מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

ועדת-הערר – האם שכ"ט עו"ד לחברה קבלנית חייב במס רכישה?

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בעניין בט (קישור לפסק-הדין).
ענייינו של פסק-הדין בשאלה, האם תשלום שמשלם רוכש דירת מגורים לקבלן בגין השתתפות בהוצאותיו משפטיות לרישום הבית המשותף ולרישום זכויות הרוכש בדירה חייב במס רכישה.
 
ועדת-הערר (יו"ר הוועדה – השופט ר' סוקול, חברי הוועדה – רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג) דחתה את הערר , בקובעה, כי החברה הקבלנית התחייבה להעביר לעוררים את הבעלוּת בדירה, ובגדרהּ של התחייבות זו קיבלה על עצמה להשלים את הליכי הרישום של הדירה על שמם של העוררים, וממילא כל תשלום ששולם לצורך ביצוע ההתחייבות האמורה הינו תשלום עבוּר הממכר ומהווה חלק מהתמורה. מכאן, קבעה הוועדה, שלפי עיקרון "צירוף כל התמורות", גם הסכום ששולם לעורך-הדין הינו חלק מהתמורה עבוּר הדירה.
 
נזכיר, כי בפסק-הדין בעניין יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ (קישור לפסק-הדין), אליו התייחסנו במבזקנו מיום 28.4.2015, הגיעה ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, למסקנה שונה (חוות-דעת של יו"ר הוועדה, השופט ב' ארנון, אליה הצטרף חבר הוועדה עו"ד ד' שמואלביץ, כנגד דעת המיעוט של חבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות)