מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

11.6.15: פורסם תזכיר החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה

פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, בגדרו מוצע להגדיל את מס הרכישה המוטל על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה (קישור לתזכיר).
 
על-פי התזכיר, רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה בתקופה 1.7.2015–31.12.2020 תחויב במס רכישה בשיעור 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח ובשיעור 10% על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח.
 
יצוין, כי בגדרו של התזכיר מוצע גם לתקן טעות סופר בהוראות סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין כמו גם להפוֹך להוראת-קבע (בכפוף להוראת-השעה המוצעת לעיל) את מדרגות מס הרכישה שנקבעו בעבר והוארכו, לטענת רשות המיסים, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת (למַעבר להודעת רשות המיסים בעניין זה, שספק אם הייתה עומדת במבחן משפטי, לחצו כאן).
עוד יצוין, כי התזכיר נעדר התייחסות לכַּוונת משרד האוצר לתקן את הוראות הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים. יש להניח, כי יפורסם תזכיר נוסף בעניין זה כמו גם לקוות שבגדרו תיכללנה הוראות לביטול החיוב במס בגין הסכום האינפלציוני החייב במסגרת מכירת דירת מגורים מזכה הזכאית לחישוב ליניארי מיוחד.