מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ וחוקי עידוד

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות: שלוש החלטות בנושא מע"מ והחלטה נוספת בנושא חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969.
 
להלן תמציתן:
  • הנחת הריבית המשולמת על-ידי חברה העוסקת בשיווק ומכירה קמעונאית של רכבים חדשים לבנק בשביל לקוחות הרוכשים ממנה רכב פרטי לא תהווה חלק ממחיר העִסקה החייבת במע"מ (מחיר מכירת הרכב ללקוח) בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה (החלטת מיסוי 6541/15);
  • מסמכי חיוב שמנפיק מלכ"ר שבבעלותו בניין לזכיינים השוכרים ממנו חלקים מהבניין בגין צריכת החשמל המסופק להם על-ידו מחברת החשמל (המלכ"ר מחויב באופן כולל על-ידי חברת החשמל ומקבל ממנה חשבונית מס, כאשר מס התשומות הגלום בה אינו מותר בניכוי בידיו) ייחָשבו ל"מסמך אחר" (כמשמעותו בסעיף 38(א) לחוק מע"מ) לצורך ניכוי מס התשומות (יצוין, כי ישום החלטת מיסוי זו לגבי מקרים דומים מחיֵיב פנייה ספציפית למחלקה המקצועית של מע"מ!) (החלטת מיסוי 9638/15);
  • הסדרת התנהלותה של חברה הרשומה כ"עוסק" והפועלת בתחום הקמעונאי וכחלק מפעילותה מנפיקה תווי קנייה לצרכנים שהינם, על-פי רוב, צרכן סופי (החלטת מיסוי 1387/15);
  • תחנת כח פוטו וולטאית בישראל הפועלת באמצעות אנרגיית השמש תיחשב ל"מפעל תעשייתית" כהגדרת מונח זה בחוק עידוד התעשיה מיסים, וזאת בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בהחלטה (החלטת מיסוי 5297/15).