מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

פורסמה הצעת חוק לתיקון 45 חוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס ועוד

פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק") (קישור להצעה).
 
בגדרהּ של ההצעה מוצעים, בין היתר, השינויים והתיקונים הבאים:
  • החלת דיווח על-בסיס מזומן (דהיינו, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל) לגבי מכירת טובין בידי כל עוסק (ולא רק יצרן) שמחזוֹר עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח ובידי יצרן אשר מחזוֹר עסקאותיו אינו עולה על 3,450,000 ש"ח, וזאת בתחולה, ככלל, מיום 1.9.2014;
  • קביעת מע"מ בשיעור אפס לגבי מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב-חוץ;
  • החלפת הפטוֹר ממע"מ הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38, במתחמי פינוי בינוי ולגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחם פינוי בינוי - במע"מ בשיעור אפס, וזאת בתחולה לגבי מכירת זכות ביחידת מגורין חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם חל ביום פרסומו של החוק המוצע או לאחריו;
  • הגבלת האפשרות להגיש תביעה להחזר מע"מ ששולם ביֶתֶר לתקופה של 5 שנים ממועד תשלום המע"מ כאמור;
  • שינוי אופן זקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבים במס.