מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

26.6.14: ועדת-הערר: האם יש לאפשר בערר מיסוי מקרקעין להעלות טענות עובדתיות חדשות ולהגיש ראיות חדשות לראשונה ובמסגרת הסיכומים בתיק?

פורסמה החלטתה של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין רחובות, להורות לעוררים למשוך מתיק בית-המשפט מסמכים שהוגשו על-ידם לראשונה במצורף לסיכומיהם וכן להורות על מחיקת טענות חדשות - שהינן לשיטת המשיב טענות עובדתיות - שהועלו לראשונה על-ידי העוררים במסגרת הסיכומים כאמור.
 
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ב' ארנון (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות ועו"ד ד' שמולביץ), קיבלה את הבקשה.
השופט ארנון סקר את ההלכות המתיחסות להעלאת טענות חדשות בפני ערכאת ערעור וציין כי אלו יפות גם לגבי עררי מס ובכללם עררים בנושא מיסוי מקרקעין. לגופו של עניין קבע השופט ארנון, כי אכן מדובר בטענות עובדתיות חדשות שהועלו על-ידי העוררים לראשונה עם הגשת סיכומיהם, ולפיכך דינן להימחק מהסיכומים.
באשר לסוגיית הגשת ראיות חדשות לאחַר תום שלב הראיות, קבע השופט ארנון כי על-פי ההלכה - שחלה גם בנוגע לערעורי מיסוי, לרבות מיסוי מקרקעין - רק במקרים חריגים בית-המשפט יאפשר להגיש חדשות, והמקרה דנא אינו נמנה עם מקרים אלה, וממילא אין לאפשֵר לעוררים לצרף לסיכומיהם את אותן ראיות חדשות.