מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

17.2.14: ועדת-הערר: האם מכירת דירת מגורים חלופית (דהיינו, דירה שנרכשה במסגרת שחלוף פטוּר ממס של דירה אחרת) זכאית לפטור ממס שבח?

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין שחם (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותם של העוררים לקבל פטוֹר ממס שבח על-פי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת השעה") בְּשל דירת מגורים מזַכה שקיבלו בירושה ("הדירה") ואשר נחשבה בידי המורישה ל"דירת מגורים חלופית" כאמור בסעיף 49טז(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין.
דהיינו, המורישה מכרה דירת מגורים אחרת בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49יב לחוק (פטור ממס במסגרת שחלוף כאמור בפרק חמישי 3 לחוק שאינו בתוקף עוד), ועל-כן במכירת הדירה "לא יחולו פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית מס" כאמור בסעיף 49טז(א)(1) לחוק.
 
ועדת-הערר קיבלה ברוב דעות (יו"ר הוועדה השופט מ' אלטוביה וחבר הוועדה רו"ח י' בילצקי כנגד דעתו החולקת של חבר הוועדה עו"ד ד' שמואלביץ) את הערר.
השופט אלטוביה קבע, תוך שהוא בוחן את דברי-ההסבר להצעת החוק נשוא הוראת השעה, כי בחוקקו את הוראת-השעה, ביקש המחוקק לקבוע חוק לתקופה מוגבלת להשגת תכלית חברתית (הגדלת היצע הדירות למגורים בטווח הקצר בניסיון לעצור את עליית מחירי הדירות), וזאת מבלי להגביל את הפטוֹר מקום בו חלות הנסיבות הקבועות בסעיף 49טז(א) לחוק.
עוד קבע השופט אלטוביה, כי הפטוֹר ממס שבח מכוח הוראת-השעה הינו בנוסף לפטוֹרים הקיימים לפי כל דין ובלא קשר למכירות שבוצעו לפני תחילת התקופה הקובעת (31.12.2012-1.1.2011).
 
יצוין מיד, כי פרשנותו התכליתית של השופט אלטוביה אוצרת בחוּבּה השלכות לא רק לגבי שאלת הזכות לפטוֹר ממס שבח מכוח הוראת-השעה אלא גם לגבי כללי המיסוי החדשים החָלים במכירת דירת מגורים.*
* נזכיר, כי ניתן לרכוֹש את המצגת (122 שקופיות) מערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 6.2.2014 בנושא כללי המיסוי החדשים במכירת דירת מגורים (לפרטים לחצו כאן).