מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

21.1.14: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה המפרטת את הסכומים המעודכנים לעניין חוק מיסוי מקרקעין

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה המפרטת את הסכומים המעודכנים לעניין חוק מיסוי מקרקעין, לרבות שיעורי מס הרכישה ברכישת דירת מגורים (יחידה ולא יחידה), הסכומים הרלבנטיים לעניין הפטוֹר ממס שבח במכירת שתי דירות ובמכירת דירה עם זכויות בנייה וסכום הקנס על אי-הגשת הצהרה/הודעה במועד.
 
קישור  להוראה