מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

17.10.13: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות** ביום 5.8.2013 נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים במיסוי מקרקעין (תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין) ובכלל זאת לגבי כללי המיסוי החָלים לגבי דירות מגורים, מתנות, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ועוד.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
בשינויים אלה עָסקנו בערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 1.9.2013 וביום 3.9.2013.*
* לקבלת פרטים לגבי רכישת המצגת המפורטת (107 שקופיות) שחולקה למשתתפים בערב העיון, לחצו כאן.
 
הבוקר פרסמו רשווית המס הוראה מקצועית, ובה התייחסות לחלק הארי של השינויים כאמור.