מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

31.7.13: חישוב המרכיב החייב במס במכירת דירת מגורים הכוללת זכויות בנייה נוספות שמימושן מותנה בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל

פורסם פסק-הדין בעניין מלול (קישור לפסה"ד).
 
המחלוקת שבמוקד הדיון עניינה בשאלת חישוב המרכיב החייב במס במכירת דירת מגורים שלהּ זכויות בנייה נוספות שמימושן מותנה בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל.
 
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה דחתה את הערר, וקבעה, כי בדין ביצע המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין) "פיצול רעיוני" של התמורה בְּשל זכויות הבנייה הנוספות, וכי הגם שמימוש זכויות אלו מותנה בקבלת הסכמת המינהל (וממילא מפחית את שוויָן), אין בכך כדי לשלול את המסקנה כי התמורה בעסקה כוללת מַרכיב נפרד המשַקף את הציפייה לקבלת הסכמת המינהל ולמימוש הזכויות.