מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

24.4.13: האם החזר תשלום הוצאות פיתוח גורר עמו חבות במע"מ?

פורסם פסק-הדין בעניין קרן פז חב' לבניין בע"מ נ' מנהל מע"מ (קישור לפסק-הדין)
המערערת, חברה קבלנית, זכתה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה ב-70 מגרשים. על-פי המכרז, היה על היזם לא רק לרכוש את זכויות החכירה, אלא גם להתקשר בהסכם נפרד לביצוע עבודות פיתוח עם חברת מבני תעשייה ולשאת בתשלום הוצאות פיתוח כולל מע"מ למינהל באמצעות מבני תעשייה. המערערת אכן שילמה למבני תעשייה תמורה הכוללת מע"מ בגין ביצוע עבודות הפיתוח, חֵלף ביצוען על-ידי הרשות המקומית. בגין תמורה זו, קיבלה המערערת קבלה (ולא חשבונית מס) ממבני תעשייה, וזאת כנגזר מהלכת ראדקו (ע"א 6014/04).
לימים, מָכְרה המערערת את זכויות החכירה לצדדים שלישיים, כאשר בהסכמי המכר בין המערערת לאותם רוכשים נקבע, כי בנפרד מהתמורה המשולמת בגין רכישת זכויות החכירה, ישיבו הרוכשים למערערת את ההוצאות ששילמה למבני התעשיייה.
לטענת המערערת, החזר ההוצאות אינו מהווה חֵלק מהתמורה בגין מכירת זכויות החכירה ואינו מהווה עסקה החייבת במע"מ. זאת, ממספר טעמים.
המשיב, לעומת זאת, קבע בשומה ובהחלטה בהשגה, כי החזר ההוצאות מהווה חלק בלתי-נפרד מהתמורה בגין מכירת הזכויות במגרש. מכאן הערעור.
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד' קרת-מאיר, דחה את הערעור