מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

25.3.13: פסיקה חדשה: חשבוניות מהרשות הפלסטינית

פורסם פסק-הדין בעניין חברת שינוע-אל בע"מ (קישור לפסה"ד)
עניינו של פסק-הדין במערערת, חברה העוסקת בסחר בפסולת מצברים ומתכות, הרוכשת מַצברים משומשים ופסולת מתכות מסָפַקים שונים בשטחי יהודה ושומרון המובלים למפעלה שבהר חברון, ומשם היא משנעת אותם אל לקוחותיה שבתחומי המדינה.
המחלוקת בין המערערת לבין המשיב, מנהל מע"מ ירושלים, נעה סביב חשבוניות של הרשות הפלסטינית שהונפקו למערערת על-ידי ספקים שונים בתחומי הרשות ואשר אינן משַקפות, אליבא דהמשיב, עסקה אמיתי בין הצדדים הנכונים והאמיתיים לעסקה.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, דחה את הערעור.
לדבריו, מכלול הראיות שהובאו בפניו מביא למסקנה, כי המערערת לא עמדה בנטל להוכיח כי החשבוניות הוצאו כדין, ואף לא הוכיחה כי לא התרשלה ונקטה בכל האמצעים הסבירים לוודא כי החשבוניות הוצאו כדין.