מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

13.9.12: פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי - הוספת מע"מ לשכר-טרחת עורך-דין הנפסק לצד הזוכה

פורסמו תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 ("התיקון").
 
בגדרו של התיקון נקבע, כי במקרה שבו בית-המשפט או הרשם פוסקים שכר-טרחת עורך-דין, יש לכלוֹל בשכר-הטרחה כאמור (ולא כרכיב נפרד) סכום השָווה למע"מ אם הזוכה שילם או חויב לשלם מע"מ לעורך-דינו, אלא אם בית-המשפט או הרשם ראו, כי הזוכה רשאי לקזז את מס התשומות הגלום בשכר-הטרחה כאמור.
 
קישור לתיקון