מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

30.8.12: חקיקה חדשה - הגדלת שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים

פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב-2011,* בגדרו הוגדל שיעור מס הרווח ומס השכר המוטל על מוסדות כספים** מ-16% ל-17%.
* להורדת הצו, לחצו כאן.
** יצוין, כי שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים לא שונה בשלב זה ונותר 7.5%.
תחולת התיקון כאמור נקבעה ליום 1.9.2012, כאשר בשנת-המס 2012 יחול התיקון לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש ספטמבר 2012 ואילך (לעניין החבות במס שכר) ולגבי שליש מהרווח בשנת-מס זו (לעניין החבות במס רווח).