מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

28.8.12: רשות המסים פרסמה מסמך הבהרות לגבי העלאת שיעור המע"מ מ-16% ל-17%

במבזק מיום 2.8.2012 התייחסנו לפרסומו של צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (קישור לצו), בגדרו הוגדל שיעור המע"מ מ-16% ל-17%, וזאת הָחֵל ביום 1.9.2012.
 
הבוקר פרסם רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, מסמך הבהרות לאור העלאת שיעור המע"מ, בגדרו נכללות גם דוגמות לשאלות ותשובות נפוצות בעניין זה.
קישור למסמך ההבהרות