מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

24.7.12: חקיקה חדשה - הותרת המע"מ בשיעור 16%

במבזק מיום 14.12.2010 התייחסנו לפרסום של צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשע"א-2010 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת השעה).
במסגרת הוראת-השעה נקבע, כי בשנות-המס 2011 ו-2012 שיעור המע"מ ייוותר 16% (ולא יירד ל-15.5%).
 
היום פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012 (קישור לצו), לפיו המע"מ ביום 1.1.2013 ואילך ייוותר בשיעור 16%.