מבזקי מס

19/11/2012: בית-המשפט המחוזי: פירוק חברה והמשך פעילותה העסקית באופן עצמאי מהווים עסקה מלאכותית שנועדה למשוך את העודפים הצבורים תוך תשלום מס מופחת

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופטת מ' מזרחי) בעניין יצחק אבישר (עמ"ה 135-08).

באותו מקרה, היה המערער הבעלים של חברה פרטית שעיסוקה באספקת ארוחות מוכנות, קייטרינג ושירותים נלווים. ביום 5.12.2002 קיבלה החברה החלטה מיוחדת על פירוק מרצון, ובעקבות זאת משך המערער את יתרת העודפים שנצברו בחברה בסך של כ-2 מליון ש"ח, תוך תשלום מס בשיעור 10% בלבד (בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה).

בית-המשפט המחוזי דחה את טענת המערער, כי ההחלטה על הפירוק באה עֵקב החלטתו לפרוש מעסקיו, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהמערער המשיך (אם כי באופן חלקי) את הפעילות שהייתה בחברה, באופן עצמאי. 

בהתאם, קבע בית-המשפט, כי יש לקבל את טענתו החלופית של המשיב, לפיה מדובר בעסקה מלאכותית.