מבזקי מס

08/08/2012: פורסמה הצעת החוק לגבי "רווחים כלואים"

במבזק מיום 9.7.2012 דיווחנו אודות פרסומו של תזכיר החוק לגבי "רווחים כלואים" (קישור לתזכיר).

היום פורסמה ברשומות הצעת החוק. 

קישור להצעת החוק