מבזקי מס

10/06/2012: פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2012

כידוע, תרומה למוסד ציבורי שאוּשר לעניין זה על-ידי רשויות המס, מַקנה לתורם זיכוי ממס. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

רשויות המס פרסמו היום את הנספחים הנדרשים לצורך חידוש אישור ההכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות כאמור.
את הנספחים יש להמציא לא יאוחר מיום 1.9.2012 למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים (אין למסוֹר את הבקשה במשרדי פקיד-השומה בו מתנהל תיקו של המוסד הציבורי).

להורדת הנספחים ודברי-הסבר, לחצו כאן.