מבזקי מס

22/02/2011: פורסמה החלטת מיסוי חדשה: תמ"א 38/2 אינה זכאית להקלות המס המוקנות לתמ"א 38

בגדרו של תיקון 62 לחוק מיסוי מקרקעין* נוסף לחוק פרק חמישי 5, הקובע הטבות מס לפרוייקטים מכוח תמ"א 38. הוראות פרק חמישי 5 תוקנו במסגרת תיקון 68.**

* להורדת תיקון 62 לחוק מיסוי מקרקעין, לחצו כאן.
** להורדת תיקון 68 לחוק מיסוי מקרקעין, לחצו כאן.

הבוקר פורסמה החלטת מיסוי של רשויות המס, לפיה הוראות פרק חמישי 5 אינן חלות, לשיטת הרשויות, על תמ"א 38 שינוי מס' 2 (תמ"א 38/2).*

* תמ"א 38/2 מאפשרת, בתנאים מסוימים, הריסת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידת אדמה והקמת מבנה חדש תחתיו, תוך קבלת זכויות בנייה.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.