מבזקי מס

21/12/2010: בוטלה ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כניכוי לצורכי מס

במבזק מיום 19.10.10 התייחסנו לפרסומה של הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010,* הכוללת שורה ארוכה של תיקוני חקיקה מהותיים.

* להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.

בגדרהּ של הצעת החוק הוצע, בין היתר, לקבוֹע, כי הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו שהוצאו בין במקום ההשׂתכרות ובין מחוצה לו ("הוצאות אש"ל") אינן מותרות בניכוי.

הבוקר פורסמו ברשומות תקנות* המבטלות, החֵל ביום 1.1.2011, את תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, המסדירה את אופן ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כהוצאה מותרת.

* להורדת התקנות, לחצו כאן.

נזכיר, כי בג"ץ טרם הכריע בעתירה שהוגשה במרץ 2009 על-ידי להב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל) באשר לאי-עדכון תקרת סכום הוצאות האש"ל שהותרו, עד היום, בניכוי.