מבזקי מס

04/07/2010: פורסמו חוזרים מקצועיים חדשים: (1) הרפורמה במיסוי כלי-רכב צמודים; (2) פינוי ובינוי

רשות המיסים פרסמה הבוקר שני חוזרים מקצועיים:
האחד – חוזר מס הכנסה המתייחס לתיקונים שבוצעו לאחרונה בתקנות שעניינן במיסוי כלי-רכב צמודים;
השני – תוספת מס' 1 להוראת הביצוע שפורסמה בשעתו לגבי פינוי ובינוי.*

* הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 מיום 31.12.2002. למַעבר להוראה זו, לחצו כאן.

להורדת החוזר, לחצו כאן.

להורדת התוספת להוראת-הביצוע, לחצו כאן.