מבזקי מס

02/05/2010: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2009

פורסם קובץ הכולל את החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית הראשונה של שנת 2009.

הקובץ כולל 92 החלטות, מתוכן 77 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-15 החלטות בתיקי מכס ומע"מ (לעיון בקובץ לחצו כאן).

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2006 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) ולקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) .