מבזקי מס

07/07/2009: פורסמה הוראת ביצוע בנושא ניתוב דו"חות בעקבות תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (הוראה מס' 7/2009), שעניינה בהתווית נוהלי עבודה לטיפול בדו"חות בהם נתבעו הטבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון.

לעיון בהוראת הביצוע לחצו כאן.