מבזקי מס

03/03/2009: עודכן סכום המשכורת הפטוּר בחלקו ממס לגבי עובדים בחו"ל

פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, הקובעת את גובה משכורת-החוץ הפטורה ממס (בחלקהּ) בידי יחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל ("משכורת בסיסית").

תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.1.2009.

לעיון בתיקון לחצו כאן.