מבזקי מס

07/09/2008: פורסם חוזר מקצועי בעניין מס הכנסה שלילי (שכירים)

הבוקר פירסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא מס הכנסה שלילי.*

* מס ההכנסה השלילי מוקנה מכוח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (לעיון בחוק לחצו כאן).

במקביל, פרסמה הרשות הודעה, לפיה תביעות לקבלת המענק נשוא מס ההכנסה השלילי תוגשנה לבנק הדואר.

למַעבר לחוזר המקצועי, לחצו כאן.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.