מבזקי מס

06/07/2005: פורסמה הצעת החוק בעניין הרפורמה הנוספת במס

פורסמה הצעת-החוק לתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, הכוללת תיקוני חקיקה מהותיים בתחום דיני המס ובכללם הפחתה מדורגת של שיעורי המס החלים על יחיד וחברה, שינויים במיסוי שוק ההון, הוראות חדשות לגבי מיסוי נאמנויות, קרנות להשקעה במקרקעין וחברות החזקה ישראליות, החלטות מיסוי (רולינג) ודיווח על תכנוני מס מסוימים.

לעיון בהצעת-החוק, לחצו כאן.