מבזקי מס

08/06/2005: פורסם דו"ח הוועדה להמשך הרפורמה במס

הוועדה המשותפת של מינהל הכנסות המדינה ורשות המסים בישראל הגישה את המלצותיה לשר האוצר.
המלצות הוועדה מתייחסות לתחומי מסוי רבים ובכללם מיסוי יחידים, מיסוי חברות, מע"מ, מיסוי שוק ההון, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי ומיסוי נאמנויות.
עוד יצוין, כי בעקבות המלצות הוועדה גובש תזכיר חוק הכולל מספר רב של תיקוני חקיקה המהווים שינוי מהותי במערכת המיסוי.

לעיון בעיקרי הדו"ח, לחצו כאן.