מבזקי מס

01/01/2015: רשות המסים פרסמה הנחייה הכוללת את שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים לשנת-המס 2015

רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, פרסמה הנחייה שעניינה בשינויים במערך הניכויים לשנת-המס 2015 (קישור להוראה).
 
בגדרהּ של ההנחייה, מובאים שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים, נקודות הזיכוי והטבות המס וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים לשנת-המס 2015.