מבזקי מס

13/08/2014: פורסם מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ולעניין הקלות במיסוי מקרקעין

מחלקת מוסדות ציבור ומלכר"ים פרמסה מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) ולעניין פטוֹר והקלוֹת במיסוי מקרקעין (סעיף 61(ד) לחוק מיסוי מקרקעין).

קישור למדריך