מבזקי מס

03/08/2014: פורסמה הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים לשנת-המס 2013

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה שעניינה בניתוב שלב א' ושינוים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2013.

כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידות וחברות לשנת-המס 2013 בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה.

בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור.

קישור להוראה