מבזקי מס

13/05/2014: בית-המשפט: מהו מועד חלוקת הדיבידנד לעניין הזכאות לתשלום מס בשיעור 12% מכוח הוראת-השעה משנת 2009? האם נדרשת חלוקה במזומן?

במבזק מיום 6.8.2009* התייחסנו להוראת-השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית והמקטינה ל-12% את שיעור המס החָל על דיבידנד בידי יחידים וחברות משפחתיות.

* לעיון במבזק, לחצו כאן.

כפי שהסברנו שם, שיעור המס המוקטן של 12% הותנה במספר תנאים מצטברים, ובכללם זה הדורש, כי ההכנסה מדיבידנד תשולם על-ידי החברה המחלקת ותתקבל בידי היחיד (או החברה המשפחתית) בתקופה 1.10.2009-30.9.2010.

 

בעניין טנדלר שפורסם לאחרונה, נדונה השְאֵלה, האם המערער זכאי לשיעור המס המוטב של 12% בגין דיבידנד שחילקה לו חברה שבשליטתו.
לטענת המשיב, הדיבידנד חוּלק בסוף שנת-המס 2008, ועל-כן המערער חייב בגינו במס בשיעור רגיל. עוד טען המשיב, כי חלוקת דיבידנד שלא במזומן אלא בדרך של קיזוז חו"ז אינה עונה על תנאי הוראת-השעה.
המערער, לעומת זאת, טען, כי ההחלטה על חלוקת הדיבידנד התקבלה רק בנובמבר 2009, וממילא טענות המשיב סותרות את המצב העובדתי לאשורו, שהרי לא ניתן לקבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד באופן רטרואקטיבי.
עוד טען המערער, כי עמדת המשיב סותרת את החוזר המקצועית שהוּצא בעניין זה על-ידי רשויות המס.*

* להורדת החוזר המקצועי של רשות המיסים בנושא זה, לחצו כאן.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן, קיבל את הערעור.

להורדת פסק-הדין, לרבות פרוטוקול דיון ההוכחות והסיכומים בעל-פה, לחצו כאן.