מבזקי מס

12/02/2014: החלטה תקדימית של בית-משפט השלום: העברת כספים מחשבון בנק בישראל של תושב ואזרח ארה''ב במסגרת הליך הוצאה לפועל אינה כפופה להוראות ה-FATCA!

בעניין מורטיאן נ' מרים ואח' נדרש בית-משפט השלום בפתח-תקווה לשאלה, האם לצורך העברת כספים מחשבון בנק ישראלי (בנק הפועלים) של חייבת בהליך הוצאה לפועל, שהינה תושבת ואזרחית ארה"ב, מכוח החלטת רשמת ההוצאה לפועל, על החייבת לחתום על טופס 9W מכוח הוראות ה-FATCA.*

* Foreign Account Tax Compliance Act.

השאלה האמורה התעוררה בעקבות הודעת בנק הפועלים לרשמת ההוצאה לפועל, לפיה אין הוא יכול להעביר את הכספים כל עוד החייבת לא תחתום על אותו טופס 9W, וזאת לנוכח היותה, כאמור, תושבת ואזרחית ארה"ב.
המבקשת (הזוכה) פנתה לראש ההוצאה לפועל וביקשה להורות על העברת הכספים ללא חתימה כאמור, אך בקשה זו נדחתה. על ההחלטה בבקשה זו, הוגשה בקשת רשות ערעור לבית-המשפט השלום.

בית-משפט השלום בפתח-תקווה, מפי השופט נ' שטרנליכט, קיבל את הערעור.

לדבריו, המדובר בצו שיפוטי שניתן על-ידי רשות מוסמכת במדינת ישראל שעל-פיו על הבנק לנהוג, כאשר אין חוק, תקנה או הוראה מחייבת של המפקח על הבנקים המונעת מהבנק בישראל מלמלא אחַר צווים ומימוש עיקולים כדוגמת הצו שניתן במקרה דנא.

קישור לפסק-הדין