מבזקי מס

02/02/2014: רשות המסים פרסמה מדריך לחייל המשוחרר וכן מדריכים בנושא הטבות במס להורים עם ילדים קטנים והקלות במס לשכירים

נבקש לעדכנכם בדבר שלושה פרסומים חדשים מטעם רשות המיסים: