מבזקי מס

09/01/2014: רשות המסים פרסמה הנחייה הכוללת את שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים נכון לשנת-המס 2014

פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, בנושא השינויים במערכת הניכויים בשנת-המס 2014. 

בגדרהּ של ההנחייה, מובאים שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים נכון לשנת-המס 2014.

קישור להנחייה