מבזקי מס

27/12/2013: אושרה אמנת המס עם מלטה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מלטה), התשע"ד-2013, בגדרוֹ ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין מלטה שנחתמה ביום 28.7.2011 (קישור לצו).

לאמנה, המבוססת על מודל ה-OECD, יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2014 ואילך.