מבזקי מס

31/01/2013: הבטחה מינהלית והתיישנות

פורסם פסק-הדין בעניין וולף מיגדל (ת"א 11227-06-08).

באותו מקרה, הגיש המבקש תובענה בהמרצת פתיחה לסעד הצהרתי שיקבע שאינו חב למשיב חוב מס בגין שנות-המס 1987-1985 בגין רווח נטען שהפיק מהלוואה שנתן לצד שלישי. זאת, בטענה להבטחה מינהלית מצד המשיב, ולחלופין, מטעמי התיישנות.

בית-המשפט השלום בחיפה, מפי השופט י' פרידמן, קיבל את הערעור.
בפסק-דין ארוך קיבל השופט פרידמן את גרסתו העובדתית של המבקש לפיה אכן ניתנה לו הבטחה מינהלית.
השופט פרידמן הוסיף וציין, כי אף אם היה מקבל את עמדת המשיב לפיה לא הוּכחה הבטחה מנהלית, התוצאה לא הייתה משתנה, שכּן אז התובענה הייתה מתקבלת בעטיה של טענת ההתיישנות שהעלה המבקש. זאת, כמתחייב מפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין נסייר (רע"א 187-05).