מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

בית-המשפט המחוזי: שינוי זכויות במניות וחלוקת דיבידנד בד בבד עם מכירת מניות מהווה עסקה מלאכותית

פורסם פסק-הדין בעניין ד"ר נטע דולן (עמ"ה (ת"א) 1110-06).
 
באותו מקרה, קיבלו המערערת ושני אחיה בירושה מאביהם המנוח מניות של חברה פרטית. לימים התגלע סכסוך בין האחים לבין המערערת שבעקבותיו סוכם, כי החברה תחלק דיבידנד למערערת בלבד בסך 3,485,000 ש"ח (ולשם כך שונו הזכויות הצמודות למניות המערערת ותוקן תקנון החברה) וכי החברה תרכוש מהמערערת את מניותיה בתמורה ל-1,681,000 ש"ח.
 
לטענת פקיד-השומה, הפעולות הנ"ל מהוות עסקה מלאכותית שמטרתה הפחתת מס, ויש לחיֵיב את העסקה בהתאם למהותה הכלכלית - מכירת מניות ולהכליל בגֶדר התמורה במכירה זו את הדיבידנד שחוּלק למערערת (כך שסך התמורה יהיה 5,166,000 ש"ח).
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את הערעור תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על אופן ביצוע העִסקה ("מהלך שאי הלגיטימיות שלו נוטפת מכל צדדיו") ואף חייב את המערערת בהוצאות בסך 50,000 ש"ח.