עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פס"ד חדש של בית-המשפט העליון בנושא חיוב במס של מומחה לקבלה ונומרולוגיה

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין רחמים שקלים (ע"א 8082/09).
באותו מקרה, נדון עניינו של המערער, מומחה לקבלה מעשית ונומרולוגיה, שעשה שימוש בידע זה למתן ייעוץ, ברכות (בליווי קמעות) והרצאות. המערער הקים עמותה ובאמצעותה ניהל את חשבונותיו.
פקיד-השומה ייחס את הכנסות העמותה למערער, וזאת מטעמים שונים, ובכללם "ערבוב" כספיו הפרטיים של המערער עם כספי העמותה והשימוש שנעשה בכספים למטרותיו האישיות של המערער במקום לפעילות ציבורית.
המערער הורשע בבית-משפט שלום בהעלמת הכנסה בהיקף של כ-2 מליון ש"ח.
בית-המשפט המחוזי קבע, כי בפועל העמותה הוקמה ככסוּת למצב האמיתי בו המערער היה בעל ההכסות ועשה בהן שימוש לצרכיו, וכי אכן היה ראוי לייחס את הכנסות העמותה למערער. עם זאת, בית-המשפט קבע, כי יש להפחית במידת מה את השומה שנקבעה למערער. יתר טענות המערער נדחו. מכאן הערעור לבית-המשפט העליון.
בית-המשפט העליון דחה את הערעור, בקובעו, כי ממצאיו העובדתיים של בית-המשפט המחוזי מבוססים היטב בחומר הראיות. עוד נקבע, כי המערער לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח, כי קיימת עילה משפטית המצדיקה התערבות בשומה שנערכה.
יצוין, כי בית-המשפט העליון בחר שלא להידרש לשאלת אופן חישוב המס ביחס למקובל שנותן ברכות. עם זאת, מן הראוי לצטט מדבריו בעניין זה: "נדמה שהמקרה, כפי שהוצג, דומה לדוגמא הבאה: מוהל אשר נבחר, בין היתר, בשל סגולותיו ובסיום הטקס הדתי מברך את האב והרך הנולד. ניסיון של מוהל כזה להפריד בין השירות לבין הברכה הינו מלאכותי. יתר על כן, הנותן שירות דת שבגינו מקבל, על פי המוסכם מראש, תרומה למוסד בגין יעוץ על סמך תורת הסוד, אינו יכול להשתחרר מההשלכות של נטילת הכסף לכיסו הוא, רק בשל כך שהוא נועל את המפגש בינו לבין הלקוח במפתח של ברכה. כאמור, הנושא מורכב וטוב תעשה המדינה אם תסדיר את העניין, כפי שהודיעה שבכוונתה לעשות. ברם, המקרה, כפי שהוצג, אינו נכנס לעוביו של הקושי...".