מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

פורסם חוזר מקצועי לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ

במבזק מיום 27.6.2011 התייחסנו לפרסומו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011, הקובע (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.
 
הבוקר פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה.
 
להורדת החוזר לחצו כאן.